Gartnerlokka

Neste visning:

Søndag, 20. januar →

Kontakt oss

Noe du lurer på?

  • skilt

    Velkommen til visning!

    Kom gjerne innom visningssenteret vårt i Lørenveien 50 for en prat. Her deler vi ut prospekter og andre trykksaker, og du kan se og kjenne på materialprøver.
    Se åpningstider →

Dokumenter

Alt du trenger å vite om Gartnerkvartalet

Om utbyggerne

Tett samarbeid mellom to erfarne aktører

Veidekke Eiendom
Veidekke er et av Skandinavias ledende entreprenørselskap og eiendomsutviklere med en omsetning på 32 milliarder kroner (2017) og 8 000 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, samt veivedlikehold.

Våre verdier er profesjonell, redelig,entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for HMS er likestilt med våre øko-nomiske mål. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Halvparten av de ansatte eier aksjer i selskapet. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Veidekke Eiendom driver eiendoms-utvikling, herunder kjøp av tomter og eiendommer for utbygging til boliger, kontorer, forretninger eller bygg for offentlig virksomhet. Virksomheten er bygget på kompetanse innen kjøp, offentlig godkjenning, prosjekt-utvikling og salg. Vi jobber tett på markedet for å sikre at det vi bygger er attraktivt og gir merverdier for våre kunder. Vi skal ha godt innemiljø og ta vare på omgivelsene for dermed å sikre at de som jobber og bor i husene trives.

Les mer på veidekkebolig.no.

OBOS
OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 415 000 medlemmer. Siden 1929 år har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte. De fleste av våre medlemmer bor i Oslo og omegn, men vi er også godt etablert i flere av landets store byer – blant annet i Fredrikstad, Tønsberg, Hamar, Stavanger, Bergen, Ålesund og Trondheim.

Forkjøpsrett og gunstige medlemstilbud

For de fleste medlemmer er det forkjøpsretten og tilgangen til et stort boligmarked, samt våre nye boligprosjekter som op-p-
–leves som den største fordelen. Vi byg-ger i dag i alle våre regioner. Men det skal alltid lønne seg å være medlem i OBOS – også for deg som har dekket ditt boligbehov.

Som medlem i OBOS kan du låne og spare penger til betingelser som er blant mark–edets beste. I tillegg gir medlems-kortet deg tilgang til drøyt 60 gode rabatt-avtaler innenfor forsikring, bolig og interiør, kultur og fritid.

Norges største boligforvalter

I dag forvalter OBOS cirka 215 000 boliger over store deler av landet, mer enn hver tredje bolig i Oslo. OBOS har også et omfat-tende tilbud til boligselskaper og bedrifter innen bygging, vedlikehold og rehabilitering samt en betydelig spare- og finansvirksomhet. Vi eier blant annet OBOS Forretningsbygg, som er et stort eiendoms-selskap.

Samfunnsengasjement

OBOS støtter flere arenaer innenfor kultur, sport og humanitært arbeid, og er nøye på at sponsorstøtten kommer medlemmene til gode.

Vi har som mål å støtte positive miljøtiltak i medlemmenes boområder, samt bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge.
Den årlige MMI-undersøkelsen viste i 2016 at 56 prosent har et godt inntrykk av OBOS på landsbasis, og at hele 75 prosent har et godt inntrykk av oss i Oslo. Det er vi stolte av!